Web3Day

Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Mới Trong WordPress

1. Những lợi ích của việc có một blog trong website

– Giữ chân khách hàng, tăng lượt tương tác để xây dựng mối quan hệ với thương hiệu.

– Giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm, dịch vụ của bạn và khởi tạo mong muốn mua hàng.

– Cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm để thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng và những khách hàng quan tâm đến chủ đề bạn đang viết.

2. Các bước để tạo một bài viết mới

Bước 1: Đăng nhập vào Màn hình quản trị WordPress.

Bước 2: Nhấp vào thẻ ‘Bài viết’.

Bước 3: Nhấp vào thẻ phụ ‘Viết bài mới’.

Bước 4: Nhập tiêu đề bài đăng vào trường phía trên và nhập nội dung bài đăng của bạn vào hộp chỉnh sửa bên dưới nó.

Bước 5: Nếu cần, bạn hãy chọn một danh mục, thêm thẻ để phân loại các bài đăng.

Bước 6: Khi mọi thứ đã hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất bản.

3. Chèn hình ảnh vào bài viết

Thực hiện theo các bước sau để chèn một hình ảnh vào bài viết của bạn

Bước 1: Đặt con trỏ vào vị trị mà bạn muốn chèn hình ảnh trong bài viết.

Bước 2: Nhấp vào nút “Thêm Media” và sau đó nhấp vào thẻ “Upload File” trên màn hình tiếp theo.

Bước 3: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tìm tệp hình ảnh trên máy tính của bạn và tải nó lên Thư viện trong WordPress.

Bước 4: Chọn hình ảnh từ Thư viện, chỉnh sửa cài đặt trong phần “TÙY CHỌN HIỂN THỊ NỘI DUNG ĐÍNH KÈM” và nhấp vào nút “Chèn vào bài viết” ở phía dưới bên phải màn hình để chèn hình ảnh.

 

 

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại