Web3Day

Dịch Vụ Google Maps
Định vị maps, đánh giá doanh nghiệp
Liên Hệ Ngay

Xác Minh Doanh Nghiệp, Tăng Đánh Giá Tốt Trên Google Maps

Cơ Bản

500.000 vnđ

Bao Gồm:

 • Hỗ trợ xác minh công ty
 • 40 Reviews
 • Đánh giá theo nội dung
 • Đa ngôn ngữ
 • Kèm hình ảnh
 • Hỗ trợ 24/7
Liên Hệ Ngay
Recommended

Nâng Cao

800.000 vnđ

Bao Gồm:

 • Hỗ trợ xác minh công ty
 • 70 Reviews
 • Đánh giá theo nội dung
 • Đa ngôn ngữ
 • Kèm hình ảnh
 • Hỗ trợ 24/7
Liên Hệ Ngay

Toàn Diện

1.000.000 vnđ

Bao Gồm:

 • Hỗ trợ xác minh công ty
 • 100 Reviews
 • Đánh giá theo nội dung
 • Đa ngôn ngữ
 • Kèm hình ảnh
 • Hỗ trợ 24/7
Liên Hệ Ngay

* Hỗ trợ xác minh doanh nghiệp nếu công ty chưa xác minh maps.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại